Parcul Natural Putna-Vrancea a fost înfiinţat în baza Hotărârii de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Parcurile naturale, corespund categoriei V IUCN - Peisaj Terestru: arie protejată administrată în special pentru conservarea peisajului terestru şi recreere.
Parcul Natural Putna-Vrancea are drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică; de asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Prezentare rezultate proiect: Rezultatele proiectului Parcul Natural Putna Vrancea arie protejata cheie pentru conservarea naturii in zona Carpatior de Curbura" SMIS CSNR: 17/157, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu Axa Prioritara 4.
Descarca prezentari in format ppt: Prezentare studii si rezultate / Prezentare final proiect